BON ŻŁOBKOWY od września 2019 - BON OBOWIĄZUJE TYLKO W GDAŃSKU


 

I. Podstawowe informacje


Tak więc gdy czesne w żłobku niepublicznym wynosi 800 zł, zwrot będzie w wysokości 300 zł. Jeśli czesne jest 950 zł zwrot będzie 450.

Tylko czesne w wysokości 1000 zł w górę daje możliwość pełnego zwrotu – 500 zł.

 

(nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku i nie dłużej niż do końca okresu, na jaki została zawarta umowa o objęcie dziecka opieką)

 

 

 

 

II. Kryteria, które trzeba spełnić, aby otrzymać bon

 

- kontynuowania nauki w systemie dziennym

- udziału w stażu, przygotowaniu zawodowym, szkoleniach zawodowych, programach aktywizujących organizowanych przez Gdański Urzędu Pracy lub inne podmioty

- pobierania świadczenia pielęgnacyjnego w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.

 

III. Komu świadczenie nie przysługuje

 

Bonu nie otrzymają osoby, których dziecko zostało objęte opieką przez Gdański Zespół Żłobków lub umieszczone w rodzinie zastępczej zawodowej, w rodzinnym domu dziecka albo w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Nie otrzymają go także osoby, które nie sprawują faktycznej opieki nad dzieckiem.

 

IV. Co należy dołączyć do wniosku?

 

- oświadczenie o dokonaniu rozliczenia podatku w Urzędzie Skarbowym na terenie Gdańska

- kopię umowy z podmiotem niepublicznym, do której uczęszcza dziecko

- zaświadczenie podmiotu prowadzącego opiekę o wysokości opłaty stałej ponoszonej za pobyt dziecka

- dokumenty potwierdzające zatrudnienie, odbywanie stażu lub szkolenia, kontynuowanie nauki w systemie dziennym w roku właściwym, na który jest przyznawane świadczenie

- oświadczenie obojga rodziców / opiekunów / osoby samotnie wychowującej dziecko o nie korzystaniu z urlopu wychowawczego

- oświadczenie o skreśleniu dziecka z listy oczekujących na miejsce w żłobku prowadzonym przez Gdański Zespół Żłobków po wydaniu decyzji przyznającej świadczenie na rzecz dziecka lub o nieubieganiu się o przyjęcie do żłobka prowadzonego przez Gdański Zespół Żłobków

- oświadczenie członków rodziny o wysokości dochodu rodziny osiągniętym w roku poprzedzającym rok szkolny.

 

V. Jak i gdzie złożyć wniosek:

 

Wypłata gdańskiego bonu żłobkowego będzie realizowana przez Gdańskie Centrum Świadczeń. Wnioski można składać wyłącznie w formie papierowej w:

Dziale Obsługi Mieszkańców

ul. 3 Maja 9

80-802 Gdańsk

lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres:

Gdańskie Centrum Świadczeń

ul. Powstańców Warszawskich 25

80-152 Gdańsk


ZOBACZ RÓWNIEŻ:
NASZE PLACÓWKI:
LUBLEWO, ul. Kwiatowa 1 (zobacz)
GDAŃSK, ul. Warszawska 55C (zobacz)
GDAŃSK-KOKOSZKI, ul. Egiertowska 47 (zobacz)
GDAŃSK-SZADÓŁKI, ul. Potęgowska 12 (zobacz)
GDAŃSK-MORENA, ul. Bulońska 18 (zobacz)
GDAŃSK-MORENA, ul. Morenowe Wzgórze 26(zobacz)
GDAŃSK-JASIEŃ, ul. Kartuska 360 C (zobacz)
GDAŃSK-KOKOSZKI, ul. Kalinowa 75 (zobacz)
GDAŃSK-WRZESZCZ, ul. Hallera 119 (zobacz)
GDAŃSK-ZASPA, ul. Leszczyńskich 5a/3 (zobacz)
GDYNIA-CHYLONIA, ul. Łebska 12 (zobacz)
LUBLEWO (przedszkole), ul. kwiatowa 1 (zobacz)
GDAŃSK (przedszkole), ul. Warszawska 55C (zobacz)
GDAŃSK-KOKOSZKI (przedszkole), ul. Kalinowa 73 (zobacz)
GDAŃSK-KOKOSZKI (przedszkole), ul. Egiertowska 47 (zobacz)
GDYNIA-CHYLONIA (przedszkole), ul. Łebska 12 (zobacz)

Copyright: Akademia Malucha Gdańsk. Projekt i realizacja: PodisPromotion